SPONA.CZ Pravidla Online bazaru

Pravidla Online bazaru

Pro inzerci v sekci BAZAR dostupného na stránce www.spona.cz/bazar (dále jen Bazar) platí následující pravidla:

  1.  Vložená inzerce musí nabízet zboží pouze z oboru vybavení obchodů. Administrace Bazaru si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv inzerát, který je dle jejího názoru v rozporu s určením Bazaru, se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla a provozní podmínky, a to například zablokováním registrace, emailové schránky nebo IP adresy.
     
  2. Kupní smlouvu na zboží z Bazaru vždy uzavírá prodávající, který inzerát uveřejnil, s kupujícím. SPONA, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za zboží, nabízené dalšími subjekty, a za jimi uzavřené kupní smlouvy.
     
  3. Administrace Bazaru ani společnost Spona, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazaru. Neodpovídá ani za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazaru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
     
  4. Společnost Spona, s.r.o. je oprávněna bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Bazaru upravovat nebo inovovat.


Za společnost Spona, s.r.o. schválil Lukáš Trnovský, jednatel.